Project Translated Words
FreeNAS
27.3%
23.8%
When User Action Translation
4 months ago None Commited changes FreeNAS/django - Czech
4 months ago None Commited changes FreeNAS/djangojs - Czech
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Je třeba, aby identifikátor – číslo logické jednotky (LUN) – bylo celé kladné číslo.
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Pokud název cíle NEzačíná řetězcem znaků „iqn.“, „eui.“ či „naa“, bude k němu připojen tento základní název (např. iqn.2005-10.org.freenas.ctl, podrobnosti viz normy RFC 3720 a 3721).
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Určuje základní adresářovou příponu pro položky mapování SID/uid/gid. Pokud není zadáno, idmap_ldap použije hodnotu volby „ldap idmap suffix“ ze smb.conf.
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Výchozí čas zadržení
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Pokud název cíle NEzačíná řetězcem znaků „iqn.“, bude k němu připojen základní název (např. iqn.2007-09.jp.ne.peach.istgt, podrobnosti viz normy RFC 3720 a 3721).
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
V případě nastavení velikosti úložné jednotky na automatickou (hodnota „0“ – nula) je třeba, aby příslušný soubor existoval.
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Jméno
4 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Úložiště
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.