When User Action Translation
12 months ago None Committed changes FreeNAS/django - Swedish
12 months ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Den maximala port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port). Passiva portar begränsar intervallet av portar som servern kommer att välja när ett PASV-kommando mottags från en klient. Servern kommer slumpmässigt välja ett nummer från inom det angivna intervallet tills en öppen port hittas. Det portintervall som väljs måste vara i det icke-privilegierade området (t.ex. större än eller lika med 1024). Det rekommenderas starkt att det valda området är tillräckligt stort för att hantera många samtidiga passiva anslutningar (till exempel 49152-65534, det IANA-registrerade dynamiska portintervallet).
a year ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
Den minsta port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port).
a year ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
Omedelbart offline-test (enbart ATA)
a year ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
SATA 3,0 Gbit/s
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
vCenter Tilläggskonfiguration
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skicka in
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Manuell uppdatering
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Guide
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Lägg till
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Katalogtjänster
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Uppgifter
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Bekräfta
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Kryptering
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Support
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Aktivera powerd (Tjänst för energibesparing)
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skrubba boot-enhet
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skrubbningar
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Vissa lagringspooler utför lagning/skrubbning, är du verkligen säker på att du vill fortsätta med <strong>AVSTÄNGNING</strong>?