When User Action Translation
4 months ago None Committed changes FreeNAS/django - Swedish
4 months ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Den maximala port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port). Passiva portar begränsar intervallet av portar som servern kommer att välja när ett PASV-kommando mottags från en klient. Servern kommer slumpmässigt välja ett nummer från inom det angivna intervallet tills en öppen port hittas. Det portintervall som väljs måste vara i det icke-privilegierade området (t.ex. större än eller lika med 1024). Det rekommenderas starkt att det valda området är tillräckligt stort för att hantera många samtidiga passiva anslutningar (till exempel 49152-65534, det IANA-registrerade dynamiska portintervallet).
5 months ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
Den minsta port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port).
5 months ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
Omedelbart offline-test (enbart ATA)
5 months ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
SATA 3,0 Gbit/s
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
vCenter Tilläggskonfiguration
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skicka in
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Manuell uppdatering
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Guide
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Lägg till
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Katalogtjänster
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Uppgifter
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Bekräfta
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Kryptering
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Support
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Aktivera powerd (Tjänst för energibesparing)
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skrubba boot-enhet
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skrubbningar
5 months ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Vissa lagringspooler utför lagning/skrubbning, är du verkligen säker på att du vill fortsätta med <strong>AVSTÄNGNING</strong>?