When User Action Translation
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
IPv4 nätverks starttadress för Jail och insticksprogram
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
IPv4 nätverksomfång för Jail och insticksprogram
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Sökväg för att spara Jail-data
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Sökvägen kunde inte monteras %(source)s: %(error)s
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Var %s dag
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Namn på modulen som fastställts i fjärr-rsync-tjänsten
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Volymens namn är det som visas i Väljaren av 'anslut till servern'-dialogen på Macintosh för att representera en lämplig delning. Om volymnamnet är ospecificerat används den sista komponenten i sökvägen. Två volymer kan inte ha samma namn. Volymens namn kan inte innehålla ':' tecken. Volymnamnet kortas ned om det är mycket långt. Volymnamn på Mac är begränsade till 27 tecken. UTF8-MAC volymnamn är begränsade till 'Volymnamn Längd'-parametern i Tjänster: Apple Delning
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
iSCSI initial parameter (standardvärde 65636).
2 months ago John Törnblom New translation FreeNAS/django - Swedish
ExporUteröka Vvolym
2 months ago John Törnblom Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Standardtid att vänta
2 months ago John Törnblom Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Maximal segmentlängd att ta emot
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Swedish
a year ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Den maximala port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port). Passiva portar begränsar intervallet av portar som servern kommer att välja när ett PASV-kommando mottags från en klient. Servern kommer slumpmässigt välja ett nummer från inom det angivna intervallet tills en öppen port hittas. Det portintervall som väljs måste vara i det icke-privilegierade området (t.ex. större än eller lika med 1024). Det rekommenderas starkt att det valda området är tillräckligt stort för att hantera många samtidiga passiva anslutningar (till exempel 49152-65534, det IANA-registrerade dynamiska portintervallet).
a year ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
Den minsta port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port).
a year ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
Omedelbart offline-test (enbart ATA)
a year ago Ludvig Nybogård Translation changed FreeNAS/django - Swedish
SATA 3,0 Gbit/s
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
vCenter Tilläggskonfiguration
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Skicka in
a year ago Ludvig Nybogård New translation FreeNAS/django - Swedish
Manuell uppdatering