When User Action Translation
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Turkish
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
%(name)s öğesini silmek istediğinize emin misiniz?
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
%(verbose_name)s %(object)s öğesini silmek istediğinize emin misiniz?
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Turkish
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
Bazı depolama havuzları onarma/temizleme işlemi yapıyor, <strong>KAPATMA</strong> işlemi ile devam etmek istediğinize gerçekten emin misiniz?
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
Bazı depolama havuzları onarma/temizleme işlemi yapıyor, <strong>YENİDEN BAŞLATMA</strong> işlemi ile devam etmek istediğinize gerçekten emin misiniz?
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Onar
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Turkish
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Eğer Active Directory kullanıcılarını ve gruplarını önbelleklemeyi etkisizleştirmek istiyorsanız bunu ayarlayın. UYARI: Sadece, eğer etki alanından makineye bağlanmayı önleyen büyük bir sayıda kullanıcılara ve gruplara sahipseniz bu seçeneği kullanın, bunun açılması ile GKA'nü kullanarak izinleri ayarlayamayacaksnız.
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
Eğer Active Directory kullanıcılarını ve gruplarını önbelleklemeyi etkisizleştirmek istiyorsanız bunu ayarlayın. Eğer büyük bir sayıda kullanıcıları ve grupları olan etki alanına bağlamada zorluk çekiyor ve yavaşlık yaşıyorsanız bu seçeneği kullanın.
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Turkish
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
%(begin)s ile %(end)s arasında, %(repeat)s artırımlı
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
Bu e-posta(lar) geçerli değil: %(email)s
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Bu öğeye bağlı aynı zamanda silinecek olan %(related_num)s ilgili giriş var
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Turkish
a year ago Burak Translation changed FreeNAS/django - Turkish
Bir şey ciddiye alındı.
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Bir şey ciddiye alındı
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Yeni anlık görüntülerin başarılı çoğaltılmasından sonra artık yerel olarak mevcut olmayan anlık görüntüleri siler
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Sistem veri kümesinin anlık görüntüsünü almayın. Bu, bir havuzun kökünü başka bir FreeNAS sisteminin havuzunun köküne çoğaltırken faydalıdır.
a year ago Burak New translation FreeNAS/django - Turkish
Veri kümesi başına sadece bir çoğaltmaya izin verildi, yinelemeli ana veri kümesini ayarlama dahil.