Source Translation
dataset zbiór danych
jail root główna klatka
member disks dyski składowe
peer secret hasło równorzędne
scrub odczyszczenie
scrub oczyszczenie
snapshot migawka
target cel
target obiekt
Time Machine Time Machine
tunable dostrojenie
tunables dostrojenia
volume wolumin