Source Translation
dataset zbiór danych
jail root główna klatka
member disks dyski składowe
peer secret hasło równorzędne
scrub odczyszczenie
scrub oczyszczenie
snapshot migawka
target cel
target obiekt
Time Machine Time Machine
tunable dostrojenie
tunables dostrojenia
volume wolumin
When User Action Translation
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
obiekt
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
cel
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
hasło równorzędne
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
główna klatka
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
zbiór danych
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
dostrojenia
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
dostrojenie
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
dyski składowe
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
odczyszczenie
10 months ago Boguslaw Sobczak Glossary added FreeNAS/Polish
oczyszczenie
Browse all glossary changes