Source Translation
Time Machine Time Machine
dataset zbiór danych
jail root główna klatka
member disks dyski składowe
peer secret hasło równorzędne
scrub oczyszczenie
scrub odczyszczenie
snapshot migawka
target obiekt
target cel
tunable dostrojenie
tunables dostrojenia
volume wolumin