Source Translation
allocate allokera
allocated allokerade
Debug Felsök
Debugging Felsökning
password lösenord
Password Lösenord
Plugin Tilläggsprogram
Plugins Tilläggsprogram
SATA 1.5Gbit/s SATA 1,5 Gbit/s
SATA 3.0Gbit/s SATA 3,0 Gbit/s
SATA 6.0Gbit/s SATA 6,0 Gbit/s
scrub skrubbning
scrubs skrubbningar
Shell Kommandotolk
VLAN Tag VLAN-tagg
ZFS Scrub ZFS-skrubbning
ZFS Scrubs ZFS-skrubbningar