Source Translation
allocate allokera
allocated allokerade
Debug Felsök
Debugging Felsökning
password lösenord
Password Lösenord
Plugin Tilläggsprogram
Plugins Tilläggsprogram
SATA 1.5Gbit/s SATA 1,5 Gbit/s
SATA 3.0Gbit/s SATA 3,0 Gbit/s
SATA 6.0Gbit/s SATA 6,0 Gbit/s
scrub skrubbning
scrubs skrubbningar
Shell Kommandotolk
VLAN Tag VLAN-tagg
ZFS Scrub ZFS-skrubbning
ZFS Scrubs ZFS-skrubbningar
When User Action Translation
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
allokerade
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
allokera
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
lösenord
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
SATA 6,0 Gbit/s
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
SATA 1,5 Gbit/s
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
SATA 3,0 Gbit/s
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
skrubbning
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
skrubbningar
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
ZFS-skrubbningar
10 months ago Ludvig Nybogård Glossary added FreeNAS/Swedish
ZFS-skrubbning
Browse all glossary changes