Project Translated Words
FreeNAS
27.6%
24.1%
pcdm
34.6%
34.1%
When User Action Translation
yesterday None Resource update pcdm/PCDM-conf - Czech
yesterday None Resource update pcdm/PCDM - Czech
6 months ago None Commited changes FreeNAS/django - Czech
6 months ago None Commited changes FreeNAS/djangojs - Czech
6 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Je třeba, aby identifikátor – číslo logické jednotky (LUN) – bylo celé kladné číslo.
6 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Pokud název cíle NEzačíná řetězcem znaků „iqn.“, „eui.“ či „naa“, bude k němu připojen tento základní název (např. iqn.2005-10.org.freenas.ctl, podrobnosti viz normy RFC 3720 a 3721).
6 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Určuje základní adresářovou příponu pro položky mapování SID/uid/gid. Pokud není zadáno, idmap_ldap použije hodnotu volby „ldap idmap suffix“ ze smb.conf.
6 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Výchozí čas zadržení
6 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Pokud název cíle NEzačíná řetězcem znaků „iqn.“, bude k němu připojen základní název (např. iqn.2007-09.jp.ne.peach.istgt, podrobnosti viz normy RFC 3720 a 3721).
6 months ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
V případě nastavení velikosti úložné jednotky na automatickou (hodnota „0“ – nula) je třeba, aby příslušný soubor existoval.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.