Project Translated Words Review Checks Suggestions
django
61.1% 54.6% 20.2% 36 10 Translate
djangojs
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Obsłuż klientów NFS protokołem UDP
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Kerberos keytab
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Magazyn URL
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Zawartość tego pola jest dołączona do pliku /etc/hosts, który zawiera informacje na temat znanych systemów w sieci. Patrz hosts(5)
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Ograniczona lista adresów IP do pingowania(8). Jeśli podano kilka adresów IP, każdy będzie próbowany, aż do jego odpowiedzi, albo lista się wyczerpie. Jeśli lista jest pusta, zostanie użyta domyślna brama.
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Jeśli włączone, opóźnia uruchomienie usług zależnych od sieci, aż interfejs się podniesie, a pakiety ICMP zostaną wysłane do miejsca przeznaczenia zdefiniowanego na liście adresów IP w netwait. Stan łącza jest najpierw sprawdzany, a następnie "pingowany" adres IP w celu zweryfikowania odpowiedzi sieci. Jeśli nie można dotrzeć do miejsca docelowego lub przekroczono limitu czasu, usługi sieciowe są uruchamiane bez gwarancji, że sieć działa.
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Potrzebujesz domeny, np. hostname.domain
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Sieć %s jest już używana przez inną kartę sieciową.
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Tylko jeden interfejs może być włączony do autoukonfiguracji IPv6
9 days ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Do DHCP można używać tylko jednego interfejsu
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year