Project Translated Words Review Checks Suggestions
django
53.4% 42.5% 22.8% 2 11 Translate
djangojs
60.9% 30.4% 7.5% 0 3 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
IPv4 nätverks starttadress för Jail och insticksprogram
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
IPv4 nätverksomfång för Jail och insticksprogram
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Sökväg för att spara Jail-data
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Sökvägen kunde inte monteras %(source)s: %(error)s
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Var %s dag
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Namn på modulen som fastställts i fjärr-rsync-tjänsten
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
Volymens namn är det som visas i Väljaren av 'anslut till servern'-dialogen på Macintosh för att representera en lämplig delning. Om volymnamnet är ospecificerat används den sista komponenten i sökvägen. Två volymer kan inte ha samma namn. Volymens namn kan inte innehålla ':' tecken. Volymnamnet kortas ned om det är mycket långt. Volymnamn på Mac är begränsade till 27 tecken. UTF8-MAC volymnamn är begränsade till 'Volymnamn Längd'-parametern i Tjänster: Apple Delning
a month ago None Suggestion added FreeNAS/django - Swedish
iSCSI initial parameter (standardvärde 65636).
3 months ago John Törnblom New translation FreeNAS/djangojs - Swedish
Genererar debug info
3 months ago John Törnblom New translation FreeNAS/djangojs - Swedish
Laddar upp bifogningar till värd
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year