Translation status

Strings2661
100.0% Translate
Words15149
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
djangojs
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/freenas/freenas
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:freenas/freenas.git
Repository branch weblate fde9bee
Translation file gui/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
When User Action Translation
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Czech
a year ago Vaclav N. Translation changed FreeNAS/django - Czech
Dvojité uvozovky zZde není možné použít dvojité uvozovky.
a year ago None Committed changes FreeNAS/django - Czech
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Je třeba, aby identifikátor – číslo logické jednotky (LUN) – bylo celé kladné číslo.
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Pokud název cíle NEzačíná řetězcem znaků „iqn.“, „eui.“ či „naa“, bude k němu připojen tento základní název (např. iqn.2005-10.org.freenas.ctl, podrobnosti viz normy RFC 3720 a 3721).
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Určuje základní adresářovou příponu pro položky mapování SID/uid/gid. Pokud není zadáno, idmap_ldap použije hodnotu volby „ldap idmap suffix“ ze smb.conf.
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Výchozí čas zadržení
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Pokud název cíle NEzačíná řetězcem znaků „iqn.“, bude k němu připojen základní název (např. iqn.2007-09.jp.ne.peach.istgt, podrobnosti viz normy RFC 3720 a 3721).
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
V případě nastavení velikosti úložné jednotky na automatickou (hodnota „0“ – nula) je třeba, aby příslušný soubor existoval.
a year ago Pavel Borecki Translation changed FreeNAS/django - Czech
Jméno
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 2661 15149
Translated 100.0% 2661 15149
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 21, 2017, 2:40 p.m.
Last author Vaclav N.

Activity in last 30 days

Activity in last year