Translation status

Strings2607
61.1% Translate
Words14915
54.6%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
djangojs
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/freenas/freenas
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:freenas/freenas.git
Repository branch weblate fde9bee
Translation file gui/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
When User Action Translation
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Obsłuż klientów NFS protokołem UDP
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Kerberos keytab
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Magazyn URL
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Zawartość tego pola jest dołączona do pliku /etc/hosts, który zawiera informacje na temat znanych systemów w sieci. Patrz hosts(5)
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Ograniczona lista adresów IP do pingowania(8). Jeśli podano kilka adresów IP, każdy będzie próbowany, aż do jego odpowiedzi, albo lista się wyczerpie. Jeśli lista jest pusta, zostanie użyta domyślna brama.
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Jeśli włączone, opóźnia uruchomienie usług zależnych od sieci, aż interfejs się podniesie, a pakiety ICMP zostaną wysłane do miejsca przeznaczenia zdefiniowanego na liście adresów IP w netwait. Stan łącza jest najpierw sprawdzany, a następnie "pingowany" adres IP w celu zweryfikowania odpowiedzi sieci. Jeśli nie można dotrzeć do miejsca docelowego lub przekroczono limitu czasu, usługi sieciowe są uruchamiane bez gwarancji, że sieć działa.
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Potrzebujesz domeny, np. hostname.domain
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Sieć %s jest już używana przez inną kartę sieciową.
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Tylko jeden interfejs może być włączony do autoukonfiguracji IPv6
a year ago Boguslaw Sobczak New translation FreeNAS/django - Polish
Do DHCP można używać tylko jednego interfejsu
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 2607 14915
Translated 61.1% 1593 8154
Review 20.2% 529
Failing check 1.3% 36

Last activity

Last change Aug. 14, 2017, 7:47 p.m.
Last author Boguslaw Sobczak

Activity in last 30 days

Activity in last year