Translate

Your path to the extent must reside inside a volume/dataset mount point.
SourceTranslationState
337
This field is required if discovery method is set to CHAP or CHAP Mutual.
To pole jest wymagane jeśli metoda wykrywania jest ustawiona na CHAP lub CHAP Mutual.
338
This field is required whether CHAP or Mutual CHAP are set for Controller Auth Method.
To pole jest wymagane, czy dla metody autoryzacji kontrolera są ustawione CHAP lub Mutual CHAP.
339
This is not a valid network
To nie jest prawidłowa sieć
340
You need to specify a filepath, not a directory.
Musisz określić ścieżkę do pliku a nie katalogu.
341
You need to specify a file inside your volume/dataset.
Musisz określić plik wewnątrz woluminu/zbioru danych.
342
Your path to the extent must reside inside a volume/dataset mount point.
Pełna ścieżka musi znajdować się wewnątrz punktu montowania woluminu/zbioru danych.
343
This value can be a size in bytes, or can be postfixed with KB, MB, GB, TB
Wartość ma rozmiar w bajtach, mogą być wykorzystane końcówki KB, MB, GB, TB
344
The file must exist if the extent size is set to auto (0)
Plik musi istnieć, jeżeli rozmiar został ustawiony na auto (0)
345
Your Portal Group ID cannot be higher than %d
ID Twojej grupy portalu nie może być wyższa jak %d
346
The field is a not a valid IP address or network. The keyword "ALL" can be used to allow everything.
W polu nie znajduje się prawidłowy adres IP lub sieci. Możesz użyć słowa kluczowego "ALL" aby zezwolić wszystkim.
347
Authentication Group number
Numer grupy autentykacyjnej
12 days ago anonymous has suggested
Twoja ścieżka musi znajdować się wewnątrz założonego woluminu/zbioru danych.

Suggested change:

PełnTwoja ścieżka musi znajdować się wewnątrz punktu mzałożontegowania woluminu/zbioru danych.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
dataset zbiór danych Copy
volume wolumin Copy

Source information

Source string location
services/​forms.py:781
Source string age
a year ago
Translation file
gui/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, translation unit 342
String priority
Medium
Failing checks