Translate

Samba will read asynchronously if request size is larger than this value.
SourceTranslationState
385
Unix Extensions
Rozszerzenia Unix
386
These extensions enable Samba to better serve UNIX SMB clients by supporting features such as symbolic links, hard links, etc...
Rozszerzenia te pozwalają Sambie lepiej świadczyć usługi klientom UNIX SMB wspierając takie funkcje, jak łącza symboliczne, twarde łącza itp...
387
Enable AIO
Włącz AIO
388
Enable/disable AIO support.
Włącza/wyłącza wsparcie dla AIO.
389
Minimum AIO read size
Minimalny rozmiar odczytu AIO
390
Samba will read asynchronously if request size is larger than this value.
Samba może czytać asynchronicznie jeśli rozmiar zapytania jest większy niż ta wartość. Domyślny rozmiar dla odczytu to 1.
391
Minimum AIO write size
Minimalny rozmiar zapisu AIO
392
Samba will write asynchronously if request size is larger than this value.
Samba może zapisywać asynchronicznie jeśli rozmiar zapytania jest większy niż ta wartość. Domyślny rozmiar dla zapisu to 1.
393
Zeroconf share discovery
Zeroconf - technologia automatycznych ustawień sieciowych, włączyć jeśli obecni klienci MAC oraz udziały CIFS
394
Zeroconf support via Avahi allows clients (the Mac OSX finder in particular) to automatically discover the SMB shares on the system similar to the Computer Browser service in Windows.
Obsługa Zeroconf za pośrednictwem Avahi pozwala klientom (Mac) na automatyczne wykrywanie ustawień sieciowych dla udziałów SMB, podobne do przeglądarki komputera w usługach Windowsa.
395
SMB
SMB
2 weeks ago anonymous has suggested
Jeśli zapytana wartość jest większa niż ta widoczna, Samba może czytać asynchronicznie.

Suggested change:

Jeśli zapytana wartość jest większa niż ta widoczna, Samba może czytać asynchronicznie jeśli rozmiar zapytania jest większy niż ta wartość. Domyślny rozmiar dla odczytu to 1.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
services/​models.py:177
Source string age
a year ago
Translation file
gui/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, translation unit 390
String priority
Medium