Translate

The maximum port to allocate for PASV style data connections (0 = use any port). Passive ports restricts the range of ports from which the server will select when sent the PASV command from a client. The server will randomly choose a number from within the specified range until an open port is found. The port range selected must be in the non-privileged range (eg. greater than or equal to 1024). It is strongly recommended that the chosen range be large enough to handle many simultaneous passive connections (for example, 49152-65534, the IANA-registered ephemeral port range).
SourceTranslationState
522
Masquerade address
Maskerad adress
523
Causes the server to display the network information for the specified address to the client, on the assumption that IP address or DNS host is acting as a NAT gateway or port forwarder for the server.
Orsakar servern till att visa nätverket information om den angivna adressen till klienten, utifrån antagandet att IP-adressen eller DNS-värd fungerar som en NAT-gateway eller port speditör för servern.
524
Minimum passive port
Minimum passiv port
525
The minimum port to allocate for PASV style data connections (0 = use any port).
Den minsta port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port).
526
Maximum passive port
Maximal passiv port
527
The maximum port to allocate for PASV style data connections (0 = use any port). Passive ports restricts the range of ports from which the server will select when sent the PASV command from a client. The server will randomly choose a number from within the specified range until an open port is found. The port range selected must be in the non-privileged range (eg. greater than or equal to 1024). It is strongly recommended that the chosen range be large enough to handle many simultaneous passive connections (for example, 49152-65534, the IANA-registered ephemeral port range).
Den maximala port att allokera för PASV-anslutningar (0 = använd valfri port). Passiva portar begränsar intervallet av portar som servern kommer att välja när ett PASV-kommando mottags från en klient. Servern kommer slumpmässigt välja ett nummer från inom det angivna intervallet tills en öppen port hittas. Det portintervall som väljs måste vara i det icke-privilegierade området (t.ex. större än eller lika med 1024). Det rekommenderas starkt att det valda området är tillräckligt stort för att hantera många samtidiga passiva anslutningar (till exempel 49152-65534, det IANA-registrerade dynamiska portintervallet).
528
Local user upload bandwidth
Lokal användares uppladdningshastighet
529
Local user upload bandwidth in KB/s. Zero means infinity.
Lokal användares uppladdningshastighet i KB / s. Noll innebär oändlighet.
530
Local user download bandwidth
Lokal användares nerladdningshastighet
531
Local user download bandwidth in KB/s. Zero means infinity.
Lokal användares nerladdningshastighet i KB / s. Noll innebär oändlighet.
532
Anonymous user upload bandwidth
Anonym användares uppladdningshastighet

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
allocate allokera Copy

Source information

Source string location
services/​models.py:1049
Source string age
a year ago
Translation file
gui/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po, translation unit 527
String priority
Medium
Failing checks