Translate

Existing data will be cleared
SourceTranslationState
28
Your configuration is optimal!<br /><br />It means you'll have the best performance possible for this number of disks and type of disk group.<br /><br />For further explanation please refer to the <a href='http://doc.freenas.org/index.php/Volumes#ZFS_Volume_Manager' target='_blank'>documentation</a>.
La configuració és òptima!<br /><br />Això vol dir que tindreu el millor rendiment possible per a aquest nombre de discs i tipus de grup de discs.<br /><br />Per a més explicacions, vegeu <a href='http://doc.freenas.org/index.php/Volumes#ZFS_Volume_Manager' target='_blank'>documentation</a>.
29
Your configuration is not optimal!<br /><br />It means this number of disks will not provide the best performance for that type of disk group.<br /><br />For further explanation please refer to the <a href='http://doc.freenas.org/index.php/Volumes#ZFS_Volume_Manager' target='_blank'>documentation</a>.
La configuració no és òptima!<br /><br />Això vol dir que no tindreu el millor rendiment possible per a aquest nombre de discs i tipus de grup de discs.<br /><br />Per a més explicacions, vegeu <a href='http://doc.freenas.org/index.php/Volumes#ZFS_Volume_Manager' target='_blank'>documentation</a>.
30
Capacity
Capacitat
31
Drag and drop this to resize
Arrossegueu-ho i deixeu-ho anar per canviar-ne la mida.
32
Add Volume
Afegeix un volum
33
Existing data will be cleared
Les dades existents es netejaran.
34
Extend Volume
Extén el volum
35
Volume Name
Nom del volum
36
Volume to extend
Volum per extendre
37
Extending an encrypted volume will reset the passphrase and recovery key!
Ampliar un volum encriptat en restablirà la contrasenya i la clau de recuperació!
38
Encryption
Encriptació
ComponentTranslation
This translation Translated FreeNAS/djangojs
Les dades existents es netejaran.
Following string has same context and same source.
Translated FreeNAS/django
Les dades existents es netejaran.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
freeadmin/​static/​lib/​js/​freeadmin/​VolumeManager.js:1018 templates/​storage/​wizard.html:157
Source string age
a year ago
Translation file
gui/locale/ca/LC_MESSAGES/djangojs.po, translation unit 33
String priority
Medium
Failing checks